• Prezes: kol. Szymon Kokot
  • Wiceprezes: kol. Mariusz Klemański
  • Wiceprezes: kol. Robert Fliciński
  • Sekretarz: kol. Krzysztof Tomanek
  • Skarbnik: kol. Ewa Pietrzak
  • Członek: kol. Maciej Hamerski