Oddział w Olsztynie

ul. Niepodległości 16

10-045 Olsztyn

Telefon: 

adres e-mail: olsztyn@sitp.org.pl

BNP Paribas Bank Polska o/ Olsztyn
ul. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn
numer rachunku: 40 2030 0045 1110 0000 0264 5060