• kol. Zbigniew Jackowski Przewodniczący
  • kol. Jacek Matejko Sekretarz
  • kol. Andrzej Olszewik Członek