• kol. Tomasz Łazowski Przewodniczący
  • kol. Jacek Gromek Sekretarz
  • kol. Piotr Wlazłowski Członek