Jendoskti organizacyjne SITP:    
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
oddział w Olsztynie

Zarząd Główny SITP

Zarząd Główny SITP
Zarząd Główny SITP - Warszawa

Prezes: Krzysztof DĄBROWSKI
Sekretarz Generalny: Ireneusz KOPCZYŃSKI
Adres do korespondencji:
Zarząd Główny SITP
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 pok. 134

Siedziba:
Zarząd Główny SITP
Warszawa
ul. Świętokrzyska 14, I piętro
pokoje 132, 134

tel.: (22) 620-32-25; 850-37-56
e-mail: zgsitp@sitp.home.pl