Główne tematy konferencji będą związane z problematyką taką, jak:
• pożary garaży;
• pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi;
• nowe technologie a zagrożenia pożarowe;
• magazynowanie energii;
• fotowoltaika.
Poniżej przedstawiamy planowane tematy wystąpień:
• dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PSk (Politechnika Świętokrzyska) – Zagrożenia pożarowo-wybuchowe mieszanin wodorowych w obiektach garażowych oraz działania gaśnicze.
• dr hab. inż. Dorota Brzezińska (Politechnika Łódzka) – Wentylacja awaryjna pomieszczeń zagrożonych wybuchem wodoru.
• dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB (Instytut Techniki Budowlanej) – Bezpieczeństwo pożarowe w garażach zamkniętych a pojazdy elektryczne.
• Kurt Vollmacher (EnergySafety Belgia) – Magazynowanie energii i pożary.
• PerOla Malmquist (Utkiken Fire and Rescue Intelligence - Szwecja) – Gaszenie baterii podczas działań interwencyjnych.
• Szymon Kokot (KW PSP w Olsztynie) / dr. Patryk Chaja (KEZO IMP PAN) – Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii.
Planowane jest także wystąpienie kierownictwa Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP z tematem omówienia stanu prawnego dot. garaży oraz zorganizowanie pokazów praktycznych w drugim dniu konferencji.