Jest to już ósma konferencja organizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie. Podczas tegorocznej konferencji jednym z głównych wątków przedsięwzięcia jest specyfika działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów garaży. Tematyka wygłaszanych referatów i ćwiczeń pokazowych związana będzie ponadto ze sposobem prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków ratowników podczas zdarzeń związanych z pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi. Przedmiotem rozważań będą również nowe technologie dotyczące instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii oraz związane z tym zagrożenia pożarowe.

Udział w konferencji na pewno będzie stanowić cenne doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym z tematyką operacyjną, szkoleniową i kontrolno-rozpoznawczą, a przede wszystkim prowadzeniem działań gaśniczych. Będzie też unikalną okazją do wysłuchania i obserwacji najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych przez grono ekspertów uznawanych za autorytety na arenie międzynarodowej.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. W tym celu należy przesłać wypełnione karty uczestnictwa.
Każdy uczestnik konferencji ma zapewnione:

- udział w wykładach I i II dniu konferencji;

- materiały konferencyjne;

- wyżywienie w trakcie I i II dnia konferencji, w tym przerwy na kawę i uroczysta kolacja;

- nocleg w hotelu Omega z dnia 4 na 05.10.2021 r.

- bezpłatny parking przy hotelu.