Jest to już siódma konferencja organizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie. Podczas tegorocznej konferencji odbędą się prelekcje a także zostaną zaprezentowane wyniki badań nad problematyką zwalczania pożarów w budynkach wysokich. Badania zostaną wykonane przed konferencją a wyniki zostaną zaprezentowane podczas panelu dyskusyjnego w drugim dniu. Towarzyszyć temu będą pomoce audiowizualne opracowane na podstawie przeprowadzonych prób.
Udział w konferencji na pewno będzie stanowić cenne doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym z tematyką operacyjną, szkoleniową i kontrolno-rozpoznawczą, a przede wszystkim prowadzeniem działań gaśniczych. Będzie też unikalną okazją do wysłuchania i obserwacji najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych przez grono ekspertów uznawanych za autorytety na arenie międzynarodowej.
Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji. W tym celu należy przesłać wypełnione karty uczestnictwa.
Każdy uczestnik konferencji ma zapewnione:
- udział w wykładach I i II dniu konferencji;
- materiały konferencyjne;
- wyżywienie w trakcie I i II dnia konferencji, w tym przerwy kawowe i uroczysta kolacja;
- nocleg w hotelu Omega z dnia 9 na 10.09.2019 r.
- bezpłatny parking przy hotelu.

Poniżej znajduję się karta zgłoszenia oraz agenda konferencji.