Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział w Olsztynie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie organizują dziś seminarium w zakresie zagadnień kontrolno-rozpoznawczych: 1. "System sygnalizacji pożarowej – aspekty praktyczne projektowania i odbioru" - bryg. dr inż. Tomasz Klimczak (Akademia Pożarnicza); 2. "Współpraca instalacji tryskaczowej i wentylacji oddymiającej w świetle najnowszych badań" - st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio (Akademia Pożarnicza); 3. Dyskusja - prowadzący bryg. Jacek Gromek, naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP w Olsztynie. To nowa aktywność naszego oddziału i wszystko zapowiada, że będzie kontynuowana.

źródło